023 5655296 info@bouwlustinfra.nl

Bouwrijp maken Flora Holland lokatie Oost te Aalsmeer

Het verwijderen van gewas en bomen (1200 are), het aanleggen van een geluidswal (ca.15000M3), het graven van watergangen (ca. 23000M3)en het toepassen van grondverbetering.