023 5655296 info@bouwlustinfra.nl

Bouwrijp maken Flora Holland lokatie Oost te Aalsmeer (2010/ 2011)

Het verwijderen van gewas en bomen (1200 are), het aanleggen van een geluidswal (ca.15000M3), het graven van watergangen (ca. 23000M3)en het toepassen van grondverbetering.