023 5655296 info@bouwlustinfra.nl

Bouwrijp maken TNT Green Office te Hoofddorp

Dit project omvat de volgende werkzaamheden:

  • Het leveren en aanbrengen van bouwput-drainage;
  • Het toepassen van spannings-bemaling;
  • Het ontgraven en afvoeren van 15000 M3 grond afkomstig uit de bouwkuip;
  • Het leveren en aanbrengen van meng-granulaat en geotextiel t.b.v. bouwwegen;
  • Het leveren, aanbrengen en afwerken van zand onder betonconstructies;
  • Het leveren en aanbrengen van 6800 M2 bestrating t.b.v. parkeergarage;
  • Het leveren en aanbrengen van drainage en afwateringsysteem t.b.v. parkeergarage.