023 5655296 info@bouwlustinfra.nl

Dempen Van Limburg-stirumkanaal te Vogelenzang (2006/2007)

Door het aanpassen van het omliggende duingebied is met de vrijgekomen zandhoeveelheid van ca. 350.000 M3 het resterende deel van het van Limburg Stirumkanaal, in de Amsterdamse Waterleidingduinen, gedempt.