023 5655296 info@bouwlustinfra.nl

Dempen Van Limburg-stirumkanaal te Vogelenzang

Door het aanpassen van het omliggende duingebied is met de vrijgekomen zandhoeveelheid van ca. 350.000 M3 het resterende deel van het van Limburg Stirumkanaal, in de Amsterdamse Waterleidingduinen, gedempt.