023 5655296 info@bouwlustinfra.nl

Reconstructie Bonnenlaan te `s-Gravenzande

Het ontgraven van watergangen en wegcunetten. De vrijgekomen grond is verwerkt in omliggende bouwkavels. Ook zijn er betonnen duikers aangebracht.