023 5655296 info@bouwlustinfra.nl

Bouwrijp maken “De Kreken” te Poeldijk

Dit project omvat het ontgraven en vervoeren van grond uit cunetten en watergangen; het verwerken en profileren van de vrijgekomen grond in grondlichamen, depot en terrein. Tevens zijn beschoeiings-elementen en geotextiel geleverd en aangebracht.