023 5655296 info@bouwlustinfra.nl

Onze Bouw Projecten

Een greep uit de vele projecten welke wij hebben mogen realiseren.

Overzicht Projecten

Aanleg Tennetweg te Vijfhuizen

Dit project omvat o.a. het ontgraven van watergangen en wegcunetten, het aanbrengen …

Ontwikkeling Schiphol Trade Park te Hoofddorp

Schiphol Trade Park, waarin ook ons bedrijf is gevestigd, is het meest duurzame en innovatieve bedrijvenpark van Europa …

Bouwrijp maken Schneider te Hoofddorp

Alle voorkomende werkzaamheden m.b.t. het bouwrijp maken van deze bouwlokatie …

Tankcleaning-installatie TATA-steel te Velsen

Het lokaliseren van kabels en leidingen, aanbrengen Berlinerwand, omleggen riolering, grondwerk t.b.v. milieuvloer …

Bouwrijp maken ASICS te Hoofddorp

Alle voorkomende werkzaamheden m.b.t. het bouwrijp maken van deze bouwlokatie …

Bouwrijp maken Flora Holland lokatie Oost te Aalsmeer

Het verwijderen van gewas en bomen (1200 are), het aanleggen van een geluidswal (ca.15000M3) …

Natuurtechnisch ontgraven (plaggen) en maaien van duingebied in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Dit project omvat het beheer van duingraslanden door maai-en plagwerk met een totale oppervlakte van 12,5 HA …

Bouwrijp maken TNT Green Office te Hoofddorp

Dit project omvat de volgende werkzaamheden: het leveren en aanbrengen van bouwput-drainage …

Bouwrijp maken "De Kreken" te Poeldijk

Dit project omvat het ontgraven en vervoeren van grond uit cunetten en watergangen …

Handling gronddepots "Volgerlanden" te Hendrik-Ido-Ambacht

Diverse voorkomende werkzaamheden m.b.t. handling gronddepots …

Bouwrijp maken kantoor DVDI/ADVIN te Hoofddorp

In totaal is er voor dit project 6500 M3 grond ontgraven en verkocht t.b.v. de bouwkuip …

Reconstructie Bonnenlaan te `s-Gravenzande

Het ontgraven van watergangen en wegcunetten. De vrijgekomen grond is verwerkt in omliggende bouwkavels …

Voorbelasting Oostlob Schiphol Logistic Park

Het aanbrengen van voorbelastingen voor wegen, in totaal 75000 m3 grond. …

Duinvernattingsproject De Zilk

Het afgraven(plaggen) van ca. 5 ha. Duingebied, met als doel het herstellen van de originele plantengroei …

Dempen Van Limburg-stirumkanaal te Vogelenzang

Door het aanpassen van het omliggende duingebied is met de vrijgekomen zandhoeveelheid van ca. 350.000 M3 …

Aanleg Stedelijk Water Getsewoud, Nieuw-Vennep

Bij de aanleg van de wijken Getsewoud Noord- en Zuid, te Nieuw-Vennep zijn alle waterpartijen ter plaatse …

Floriadepark

In de jaren voorafgaand aan de opening in 2002, heeft Bouwlust een groot aandeel geleverd in de oplevering van het park, zoals het nu nog steeds bekend is …

U heeft een project in gedachten?

Laten we aan de slag gaan!