023 5655296 info@bouwlustinfra.nl

Onze Bouw Projecten

Een greep uit de vele projecten welke wij hebben mogen realiseren.

Overzicht Projecten

Bouwrijp maken Schneider te Hoofddorp (2011/ 2012)

Alle voorkomende werkzaamheden m.b.t. het bouwrijp maken van deze bouwlokatie …

Tankcleaning-installatie TATA-steel te Velsen (2011)

Het lokaliseren van kabels en leidingen, aanbrengen Berlinerwand, omleggen riolering, grondwerk t.b.v. milieuvloer …

Bouwrijp maken ASICS te Hoofddorp (2010/ 2011)

Alle voorkomende werkzaamheden m.b.t. het bouwrijp maken van deze bouwlokatie …

Bouwrijp maken Flora Holland lokatie Oost te Aalsmeer (2010/ 2011)

Het verwijderen van gewas en bomen (1200 are), het aanleggen van een geluidswal (ca.15000M3) …

Natuurtechnisch ontgraven (plaggen) en maaien van duingebied in de Amsterdamse Waterleidingduinen (2009/ 2010)

Dit project omvat het beheer van duingraslanden door maai-en plagwerk met een totale oppervlakte van 12,5 HA …

Bouwrijp maken TNT Green Office te Hoofddorp (2009/ 2010)

Dit project omvat de volgende werkzaamheden: het leveren en aanbrengen van bouwput-drainage …

Bouwrijp maken "De Kreken" te Poeldijk (2009)

Dit project omvat het ontgraven en vervoeren van grond uit cunetten en watergangen …

Handling gronddepots "Volgerlanden" te Hendrik-Ido-Ambacht (2009)

Diverse voorkomende werkzaamheden m.b.t. handling gronddepots …

Bouwrijp maken kantoor DVDI/ADVIN te Hoofddorp (2008/2009)

In totaal is er voor dit project 6500 M3 grond ontgraven en verkocht t.b.v. de bouwkuip …

Reconstructie Bonnenlaan te `s-Gravenzande (2008)

Het ontgraven van watergangen en wegcunetten. De vrijgekomen grond is verwerkt in omliggende bouwkavels …

Voorbelasting Oostlob Schiphol Logistic Park (2007/2008)

Het aanbrengen van voorbelastingen voor wegen, in totaal 75000 m3 grond. …

Duinvernattingsproject De Zilk (2007)

Het afgraven(plaggen) van ca. 5 ha. Duingebied, met als doel het herstellen van de originele plantengroei …

Dempen Van Limburg-stirumkanaal te Vogelenzang (2006/2007)

Door het aanpassen van het omliggende duingebied is met de vrijgekomen zandhoeveelheid van ca. 350.000 M3 …

Aanleg Stedelijk Water Getsewoud, Nieuw-Vennep (2002/2003)

Bij de aanleg van de wijken Getsewoud Noord- en Zuid, te Nieuw-Vennep zijn alle waterpartijen ter plaatse …

Floriadepark (1997/2002)

In de jaren voorafgaand aan de opening in 2002, heeft Bouwlust een groot aandeel geleverd in de oplevering van het park, zoals het nu nog steeds bekend is …

U heeft een project in gedachten?

Laten we aan de slag gaan!