023 5655296 info@bouwlustinfra.nl

Duinvernattings-project De Zilk

Het afgraven(plaggen) van ca. 5 ha. Duingebied, met als doel het herstellen van de originele plantengroei.