023 5655296 info@bouwlustinfra.nl

Natuurtechnisch ontgraven (plaggen) en maaien van duingebied in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Dit project omvat het beheer van duingraslanden door maai-en plagwerk met een totale oppervlakte van 12,5 HA, en het open maken van een aantal stuifkuilen.